Värme och ytbehandling

Här finner du en övergripande information om de vanligaste värme- och ytbehandlingsmetoderna för svarvade detaljer.
Har du frågor eller vill ha ytterligare information är du alltid välkommen att kontakta oss.

KARBONITRERING (SÄTTHÄRDNING)
Det här är en härdmetod som innebär att materialet hettas upp i en speciell gasatmosfär, därigenom fås ett uppkokat och härdat ytskikt. Oftast är karbonitrerade detaljer av materialet SS1914. Detaljerna får ett mycket hårt och slitstarkt ytskikt samtidigt som den obehandlade och sega strukturen bibehålls i kärnan.

SEGHÄRDNING
Det här är genomhärdning. Förutsättning är att materialet innehåller kol. Beroende på materialval och övriga processparametrar kan styrkan bli mycket hög. Ett vanligt seghärdningsmaterial är SS1957.

NITROKARBURERING
Den här ythärdningsmetoden blir allt vanligare. Nitrokarburerade detaljer får låg friktion, ökad slitstyrka, ökad utmattningshållfasthet och ökad korrosionshärdighet. Alla stållegeringar kan nitrokarbureras. Men resultatet varierar. Nitrokarburering är även känt under ett antal olika handelsnamn.

ELFÖRZINKNING MED EFTERFÖLJANDE KROMATERING
Det vanligaste korrosionsskyddet på stål. Kromatskiktet ger en vacker och beständig yta. Man kan välja mellan kulörerna svart, olivgrön, gul eller blank.
Zinken läggs elektrolytiskt med olika tjocklek beroende på önskat korrosionsskydd.
Att tänka på: Zink "bygger" inte helt jämt. Detaljer med snäva toleranser och fina gängor lämpar sig inte för elförzinkning. Höga temperaturer förstör zinkskiktet. Seghärdade detaljer kan bli vätespröda vid förzinkning. Detta kan i viss mån avhjälpas med vätedrivning, men vi rekommenderar i det regel inte.
ZINK-JÄRN MED EFTERFÖLJANDE KROMATERING
Det ger ett bättre korrosionsskydd än ovanstående. Värmetåligheten är högre och ger samtidigt ett tunnare ytskikt än vid vanlig elförzinkning. Du kan välja att kromatera detaljerna i kulörerna svart eller gult.

SVARTOXIDERING
Genom att koka ståldetaljer i alkaliska bad bildas en svart beläggning som korrosionsskyddande olja fäster på. Metoden är lämplig på seghärdade detaljer eftersom det inte uppstår s k vätesprödhet. Förändringen av dimensionen efter behandlingen är liten. Det gör att metoden lämpar sig på detaljer med snäva toleranser och fina gängor. Man bör dock ha i åtanke att korrosionsskyddet är begränsat.

FÖRNICKLING
Genom att elektrolytiskt tillföra ett relativt tjockt nickelskikt erhålls ett korrosionsskydd med hög ytfinish. Den här beläggningen kan göras på de flesta metaller. Att tänka på: Det tjocka skiktet "bygger" mycket ojämt. Till detaljer med gängor eller kanter eller hål med mekanisk funktion rekommenderar vi inte förnickling.

GLANSFÖRKROMNING
Genom att (i vissa fall polera och) lägga ett mycket tunt kromskikt på den förnicklade detaljen erhålls en blankare yta och ännu bättre korrosionsskydd.

HÅRDFÖRKROMNING
Genom elektrolytiskt applicera ett tjockare kromskikt direkt på metallen fås ett mycket hårt slitageskydd med låg friktion. För ett bra resultat krävs dock att ytan är mycket fin. Därför poleras ofta detaljen innan hårdförkromning. Eftersom kromlagret är tjockare och elektrolytiskt blir form- och dimensinsionsförändringen ganska stor. I vissa fall måste vi därför efterslipa.

KEMISK FÖRNICKLING
Metoden bygger ett helt, jämntjockt och kontrollerat skikt oavsett detaljens utformning. Det betyder att vi kompenserar helt för skiktet vid tillverkningen.
Ytan kan göras mycket hård och slitstark. Den blir blank och korrosionsskyddet är mycket gott. Temperaturtålighet: 300C.
Används denna ytbehandlingsmetod kan vi använda material med goda bearbetningsegenskaper. Vi kan göra "svåra" detaljer med optimal mekanisk funktion i kombination med bra korrosionsskydd, hårdhet, slitstyrka och vackert utseende.

ANODISERING
Aluminium korrosionsskyddas med anodisering. Ytan blir då nötningsbeständig, elektriskt isolerande och den får en tilltalande yta. Anodiseringen kan göras i en mängd olika kulörer.

FÖRSILVRING OCH FÖRGYLLNING
Beläggningarna ger mycket goda elektriska egenskaper. Metoden används därför ofta till detaljer inom elektronikindustrin, t ex kontaktstift.

FLER METODER
Observera att detta var ett urval av alla de metoder som finns. Kontakta oss gärna så hjälper vi er att hitta den rätta.