Svarvning är mer än bara svarvning

Hallings specialitet är svarvning av mindre mekaniska komponenter från små antal till stora.
Svarvning är även fräsning
Men det är inte bara runda detaljer som kommer ut våra maskiner. Men med drivna verktyg och och styrda moderna styrsystem tillverkas i allt större grad och med störra automatiseringsgrad detaljer som man tidigare skulle fräst fram. Ofta med bättre kvalitet och till lägre pris!

Svarva långt
Längdsvarvning, eller swiss-turning som det också kallas är en specialitet. Självklart även denna med bearbetning ur rotationscentrum.