Att tänka på

Tänk på hur detaljen ska produceras redan vid konstruktionsarbetet. Här har vi samlat några råd som kan förenkla och göra produktionen billigare.

BILLIGARE MED TAPP
Vid automatsvarvning sticks detaljen av från stången. I centrum där skärhastigheten alltid är noll bildas en tapp eller antydan till tapp. Det finns sätt att undvika detta, men om du accepterar en avstickningstapp blir detaljen betydligt billigare.

INGA PLANA BOTTENHÅL I ONÖDAN
Undvik att rita plana bottenhål i onödan. Hål görs med borrar som oftast har 118 spetsvinkel. Hål större än 12mm görs allt oftare med helt nya borrtyper.

SVARVSTÅL HAR NOSRADIE
I innerhörn blir radien i normala fall samma som använt svarvstål. Generellt kan man säga att ju större radie desto högre matning och lägre pris.

BRUTNA KANTER
Brutna kanter i "onödan" kan kosta.

RADIER OCH FASER
Om detaljen ska tillverkas i en CNC-maskin är det oftast ingen prisskillnad på en snyggt rundad detalj än motsvarande med en fasning. Runda hörn är dessutom tåligare mot stötar.

GREPPBARHET
Detaljer som ska bearbetas från båda hållen bör eller måste vara så utformade de går att hålla i med sub-chucken.

GÄNGUTGÅNG
Gängutgång är normalt 1,5 - 2x gängstigningen.

TÄNK PÅ TOLERANSERNA
Snäva toleranser kostar mycket. Vi klarar det mesta, men kanske med en onödigt dyr maskin eller en extra operation.

YTBEHANDLING OCH SNÄVA TOLERANSER
Elektrolytiska ytbehandlingar bygger ojämna skikt. Snäva toleranser och fina gängor bör undvikas i kombination med dessa.