Tillverkning

Automatisk komplett-bearbetning i CNC styrda svarvar. Maskinpark bestående av av 6 st CNC-styrda längdsvarvar med upp till 8-styrda axlar och 32 mm stångkapacitet. Ett tiotal CNC- svarvar med fast chuck upp till 65 mm stånggenomgång. Flera utrustade med motspindel och drivna verktyg. Större diametrar svarvas från kuts med hjälp av robotladdning. Senaste årens omfattande nyinvesteringar i Citizen - längdsvarvar innebär högsta prestanda.

Effektiv 4-axlig simultan horisontell fräsning för komplexa detaljer och större serier. 3-axlig Vertikal flerop- fräsning för prototyper, enklare detaljer och små serier.

Alla förekommande materialtyper bearbetas.
All förekommande värmebehandling och ytbehandling ombesörjes.
Seriestorlekar från ett fåtal upp till 1000-tals.